Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası PSM Makina Elektrik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ("PSM") firması tarafından yönetilmekte olan www.psmmakina.com (“web site”) ziyaretçi, üye ve müşteri (“kullanıcı”) kullanımı sırasında elde edilen verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum sağlaması için kişisel verilerinizin toplanması, kullanılması, korunması, muhafaza edilmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili yükümlülükleri ve bu kapsamda ilgili haklarınızı açıklamaktadır.

1) İşlenen Kişisel Verilerin Toplanması

PSM kişisel verilerinizi web sitesi, web sitesinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler aracılığıyla tarafımıza doğrudan vermiş olduğunuz bilgiler ve kullanım sırasında elde edilen verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen şartlara uygun olarak toplamaktadır. PSM web sitesini kullanan ziyaretçinin;

Üye olan ve/veya form dolduran müşterilerinden iletişim bilgisi olarak e-posta adresi, cep telefon numarası, lokasyon bilgisi olarak yaşadığı il, ilçe, kimlik bilgisi olarak ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, üyelik bilgisi olarak üyelik ID numarası, risk yönetim bilgisi olarak Internet Protokolü adresi, pazarlama bilgisi olarak çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, ziyaret edilen ürünler, verildi ise ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı e-posta iletileri, sms, şikayet/talep itibar yönetim bilgisi olarak satın almış olduğu ürün ve/veya hizmete ilişkin web sitesi veya çağrı merkezi ile ilettiği şikayet ve/veya talep bildirimi üzerine değerlendirilmesi ve/veya yönetim için yapılan işlemlere ait kayıtlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartlarına uygun olarak kişisel verileri işlenmektedir.

Üye olmayan web site veya mobil uygulama ziyaretçisi risk yönetimi bilgisi olarak İnternet Protokolü adresi, pazarlama bilgisi olarak çerez kayıtları hedefleme bilgileri, ziyaret edilen ürünler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartlarına uygun olarak kişisel verileri işlenmektedir.

Ürünü satın alan ziyaretçi veya üye kimlik bilgisi olarak TC Kimlik No, ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, lokasyon bilgisi olarak yaşadığı il, ilçe, iletişim bilgisi olarak cep telefon numarası, sabit telefon numarası, e-posta adresi, posta kodu, finansal bilgi olarak vergi dairesi, vergi numarası, fatura bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartlarına uygun olarak kişisel verileri işlenmektedir.

2) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Nerede Depolanacağı

Kişisel verileriniz yurt içi ve/veya yurt dışında PSM’nin ya da işbirliği içinde olduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunun başka bir ülkede işlenebilir ve depolanabilir.

3) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

PSM, üye, müşteri, ziyaretçiden elde ettiği verileri iyi hizmet sunabilmek için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlediği verileri ilgili mevzuata bağlı kalarak belirlenmiş zaman aşımı süreleri boyunca muhafaza eder.

4) Kişisel Verilerin Paylaşılması

PSM, web sitesi üzerinden üye, müşteri ve ziyaretçinin kişisel verilerini dolandırıcılığı tespit etmek, kullanıcı kimliğini doğrulamak, suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ve bununla sınırlı olmamak üzere PSM’nin idari ve yasal olarak bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda yasal olarak bu bilgileri talep etmekle yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

PSM, müşterinin ad, soyad, adres ve iletişim bilgilerini ödeme aşamasında, ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca kimlik doğrulamasının gerçekleşmesi amacıyla paylaşabilir. Bu Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine dair yönetmelik 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

5) Çerezlerin Kullanımı

Web sitesinde Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan Google Analytics analiz hizmeti kullanılmaktadır. Google Analytics, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmek ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. Google tarafından sağlanan bu hizmetin bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız paylaşılan bağlantıdaki talimatları takip ederek Google Analytics hizmetinin dışında kalmak isteyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=tr

PSM, web sitesi ve mobil uygulamasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek, çerezleri kaldırmak ve çerezleri reddetmek için “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adreslerine ziyarette bulunabilirsiniz.

6) Verilerinize Erişim Hakkınız

Kullanıcı PSM’ye başvurarak Kişisel verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıda listelenmiş talep veya taleplerde bulunabilirler:

a.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek.

b.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek.

c.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek.

d.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek.

e.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek.

f.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek.

g.(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek.

h.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek.

i.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

7) Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

PSM, web sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerekli maddeleri uyarınca belirlenmiş sürelerin sona ermesi durumunda Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

8) Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 4 üncü maddesi uyarınca PSM kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür. Bu bağlamda yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için kullanıcının PSM ile doğru ve güncel verileri paylaşması gerekmektedir.

9) Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki Değişiklikler

PSM, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.